Zajezdnia Doncaster Carr

 

 

Zajezdnia Doncaster Carr

Ocena wpływu wyższej wydajności na utrzymanie i świadczenie usług.

Zajezdnia Doncaster Carr zarządza serwisem i konserwacją floty pociągów Hitachi obsługującej LNER, a także ma potencjał do zarządzania zapasami od wielu operatorów pociągów.  Dlatego ważne jest, aby regularnie modelować różne scenariusze, zapewniając utrzymanie wydajności operacyjnej. Model dessan firmy Hitachi jest używany do przeprowadzania symulacji rozkładu jazdy w celu oceny potencjalnych problemów z przepustowością, które mogą wynikać ze wzrostu liczby pociągów wymagających serwisowania i konserwacji w zajezdni.

Firma Hitachi stworzyła prostą blokadę półprzewodnikową (SSI), aby symulować działanie sygnałów i punktów wokół obszaru oraz harmonogramów, które odzwierciedlały zarówno normalną, jak i wyższą wydajność zajezdni, biorąc pod uwagę harmonogramy serwisu i konserwacji, aby zapewnić dokładne i zwięzłe modelowanie.  Charakterystyki pociągu wykorzystane w symulacjach obejmowały zestawy 5 i 9 wagonów klasy 800 i 801.

W rezultacie firma Hitachi była w stanie określić liczbę pociągów, które mogą bezpiecznie odwiedzić zajezdnię w ciągu 24 godzin, dając różnym interesariuszom pewność, że wszelkie proponowane zmiany nie wpłyną negatywnie na ich działalność.