Stacja Leeds

 

 

Stacja Leeds

Leeds to trzecia najbardziej ruchliwa stacja kolejowa w Wielkiej Brytanii poza Londynem i jedna z 19 stacji zarządzanych przez Network Rail. W maju 2018 r. zaimplementowano nowy rozkład jazdy, który wywołał szereg konfliktów na terenie stacji, gdzie uwzględniono niedziałające ruchy stacji, pociągi bez przydziału peronów i kolizje rozkładów jazdy. Ze względu na nasze doświadczenie w opracowywaniu symulacji do projektowania i walidacji danych, Network Rail zaangażowała nas przy modelowaniu rozkładu jazdy z maja 2018 r. dla stacji Leeds i 5-milowego obszaru otaczającego, przy użyciu narzędzia symulatora sygnalizacji TREsim, aby pomóc zidentyfikować konkretne problemy i przedstawić zalecenia. aby je rozwiązać.

Prace obejmowały:

  • Aktualizacje TREsim o najnowsze informacje i dane dotyczące stacji Leeds i obszaru w promieniu 5 mil oraz uruchamianie serii modeli w 24-godzinnym przedziale czasowym w celu zrozumienia problemów lub kolizji
  • Podjęcie przeglądu wyników i zaoferowanie wykonalnych rozwiązań dotyczących rozkładu jazdy i pracy stacji
  • Dostarczenie raportu do Network Rail zawierającego szczegółowe ustalenia i potencjalne rozwiązania

Rozkład jazdy wykorzystany do prac został zaczerpnięty z Planu Długoterminowego (LTP) CIF (Common Interface File) dostarczonego przez Network Rail. Dane stacji dostarczone przez Network Rail w dniu 22 sierpnia 2018p r. osłużyły do ​​zapewnienia najnowszych danych służących do modelowania rozkładu jazdy i układu. CIF zostało przetestowane, aby upewnić się, że nie ma żadnych anomalii z narzędziem podczas jego uruchamiania. Firma Hitachi nie brała pod uwagę żadnych harmonogramów STP / VSTP (planowania krótkoterminowego) ani nie przewidywała dziennej wymiany zapasów, zmian platformy lub załogi itp., ponieważ znajdowało się to poza zakresem.

Narzędzie do modelowania zostało użyte do przeprowadzenia serii obszernych symulacji w okresie 24 godzin 22 sierpnia 2018 roku. Uruchomiliśmy również TRElea (narzędzie Hitachi Layout Evaluation Analysis), które tworzy raporty i wykresy dotyczące wydajności modelowanej linii kolejowej. W szczególności zapewnia to analizę interakcji infrastruktury, taboru i rozkładów jazdy w rejonie stacji, co zostało uwzględnione w raporcie. Nasze autorskie narzędzie „Mapa ciepła (Heat Map)” została użyta do zwięzłego i graficznego zilustrowania punktów ucisku infrastruktury na obszarze stacji. Pozwoliło to na identyfikację i rozważenie ukierunkowanych opcji usprawnień.

Zalecenia i wyniki obejmowały:

  • Automatyczną implementację skojarzeń u źródła
  • Opracowanie narzędzia do dokowania stacji
  • Dodatkowy czas wstawiony do rozkładu jazdy na wyznaczanie torów jazdy, projektowania i planowania
  • Dodanie dodatkowych informacji do rozkładu jazdy w momencie zbliżania się do stacji Leeds West
  • Wydłużenie czasu od peronu do West Junction i ponowne zajęcie peronu i odwrotnie do co najmniej 2 minut między pociągami
  • Przegląd platform używanych w wyrobiskach Manchester - Huddersfield, aby umożliwić lepszą platformę usług Knottingley / Lincoln, umożliwiając łatwiejszy dostęp do stacji