Zarządzanie

Zarządzanie

Wsparcie dla operacji kolejowych
W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpiło kilka zasadniczych technologicznych zmian w prowadzeniu ruchu, które umożliwiły dyżurnym i dyspozytorom zarządzanie znacznie większymi obszarami sieci kolejowej.  Przewiduje się, że nowe rozwiązania skorelowane z rozwojem systemów TMS (ang. Traffic Management System) stworzą warunki dla lepszej punktualności, zwiększenia ilości przejazdów i efektywniejszych operacji obsługowych.

 

Automatyczne nastawianie przebiegów

Głównym celem stosowania aplikacji TREsa jest redukcja pracochłonności operacji podejmowanych przez dyżurnych ruchu poprzez automatyczne prowadzenie pociągów w oparciu o rozkład jazdy oraz dane infrastruktury kolejowej. Tym samym zwiększana jest efektywność sterowania ruchem w poszczególnych obszarach, co umożliwia dyżurnym ruchu skupienie się na zarządzaniu incydentami.

Główną funkcją tego oprogramowania jest możliwość automatycznego wyznaczania trasy zgodnie ze standardami SIL2. Pozwala ona dyżurnym ruchu na precyzyjne zarządzanie większymi obszarami, szczególnie w obliczu występujących zakłóceń.
Aplikacja oferuje możliwość definiowania zestawów parametrów operacyjnych, planów zakłóceń oraz specjalnych ograniczeń czasowych.
Gwarantuje to, że wszystkie zmiany mogą być zweryfikowane i przetestowane pod kątem oczekiwanych rezultatów jeszcze przed faktycznym ich wdrożeniem. W szczególności możliwe jest wykluczenie ich negatywnych skutków.

Aplikacja TREsa została opracowana w porozumieniu z  firmą GE Transportation Systems (obecnie Alstom), obecnie współpracuje zarówno z platformami technologicznymi Alstom MCS, jak i Siemens WESTCAD. Integracja z innymi systemami możliwa jest dzięki odpowiednim protokołom obsługiwanym przez to rozwiązanie.

TREsa- ulotka informacyjna

System zarządzania ruchem

Rozwiązanie Tranista pomaga uwolnić rezerwy przepustowości sieci kolejowej oraz zmodyfikować podejście do zarządzanie ruchem pociągów z reaktywnego na proaktywne. Ta znacząca zmiana obejmuje nowe procesy, dostosowane role organizacyjne i adaptacje najnowszych dostępnych technologii.

Tranista firmy Hitachi to nowa generacja systemu zarządzania liniami głównymi dedykowana operatorom infrastruktury kolejowej. Został zaprojektowany z intencją zminimalizowania zaangażowania dyżurnych ruchu we fragmentaryczne operacje zarządcze. Wykorzystuje funkcje automatycznego nastawiania tras oraz stosowane do celów zarządczych i planistycznych grafy pociągów kompatybilne z wizyjnymi systemami sterowania (ang. VDU).

Kompletny system zarządzania firmy Hitachi zaprojektowany jest także do szybkiej i skutecznej obsługi pociągów w czasie nieoczekiwanych zakłóceń w ruchu. Jest w pełni dojrzałym i zautomatyzowanym rozwiązaniem obsługi pociągu oraz zarządzania ruchem na całej drodze do odpowiedniej bazy remontowej.