Modernizacja Trasy Transpennine

 

 

Modernizacja Trasy Transpennine

W ramach strumienia pracy Network Rail Group Digital Railway ECI (Early Contractor Involvement) firma Hitachi została zaangażowana do przeprowadzenia określonych symulacji cyfrowych obszaru geograficznego TransPennine, w szczególności od York do Manchesteru w obu kierunkach. 

W zakres kompetencji obejmowało:

  • Modelowanie ETCS poziom 2 dla całej trasy
  • Rekomendowanie optymalnej strategii tras dla aktywów i rozkładu jazdy
  • Dostarczanie specyficznych dla taboru harmonogramów i szacunków w odniesieniu do zmienionych ulepszeń aktywów tras
  • Zalecanie określonych obszarów rozmieszczenia ETCS, cywilnych, ATO i TMS

Firma Hitachi stworzyła dokładny model infrastruktury, który zawierał wysokiej jakości blokady sygnalizacyjne, gradient, dopuszczalne prędkości, stacje i skrzyżowania.  Ponadto dane dotyczące czasu jazdy w przekroju zostały nałożone na dokładne parametry taboru dla dwufunkcyjnego pociągu klasy 802 firmy Hitachi i taboru klasy 185, obejmując pełną charakterystykę hamowania i przyspieszania.

Zespół z Hitachi wykorzystał zarówno informacje dostarczone przez NR, jak i istniejącą wiedzę lokalną, aby przeprowadzić symulację obejmującą całą trasę z wysokim stopniem dokładności.  Porównano również dane TRUST uzyskane w czasie rzeczywistym dla taboru, aby ustalić średnie czasy bez zakłóceń i zmierzyć je w odniesieniu do tych samych parametrów w modelu.

Dokładność modelu została zapewniona poprzez ręczne wykonanie rozkładu jazdy dla 5 oddzielnych obszarów przez doświadczonego sygnalizatora, tam gdzie było to możliwe.  Oparliśmy narzędzie na podstawie istniejącego harmonogramu TPE 2017, a wyniki zweryfikowano na zmienną + / - 30 sekund, która jest mniejsza niż 1% odchylenia od optimum.

Wynik modelowania umożliwił zainteresowanym stronom jasne określenie potencjalnych możliwości poprawy i uwidocznił, gdzie należy skoncentrować inicjatywy dotyczące wydajności lub interwencje infrastrukturalne w celu uzyskania maksymalnego wpływu, czy to pod względem inwestycji, czy łagodzenia.