Design & Simulation – dessan Rail

Oprogramowanie do projektowania sieci kolejowych - zaawansowane jak nasze pociągi

dessan to jedyne specjalistyczne projektowe oprogramowanie stworzone wyłącznie dla kolei, pozwalające dyżurnym ruchu na eksperymentowanie, planowanie i testowanie całości sieci korzystające z interfejsu, który jest prosty, intuicyjny i dokładny.

dessan dostarcza wysoki poziom wiedzy eksperckiej i otwartego myślenia cechującego nasze pociągi, ponieważ działamy na rzecz globalnych standardów projektowania kolejowego 

DESIGN

dessan Design pozwala błyskawicznie tworzyć i edytować schematy kolejowe w oparciu o bibliotekę gotowych komponentów graficznych. Narzędzie stosowane we wczesnych fazach projektów koncepcyjnych, szczególnie przydatne w rozważaniach różnych wariantów rozwiązań docelowych. Pozwala na podstawową automatyczną weryfikację poprawności schematów i wykrywa ich błędy. Po dopracowaniu wybranej opcji użytkownik ma możliwość eksportu pliku projektowego do innych programów w formacie SDEF (System Data Exchange Format), co pozwala na dalsze modyfikacje I opracowanie końcowego kształtu schematu.

karta produktu dessan Design

MODEL

dessan Model wspiera walidację wariantowych rozwiązań sygnalizacji kolejowej jeszcze przed ich finalnym uzgodnieniem na poziomie projektowym lub realizacyjnym. Pozwala na szybką zmianę opcjonalnych szczegółów projektu oraz analizę zalet rozważanych opcji.

karta produktu dessan Model

Kliknij tu aby pobrać broszurę dessan Model

VALIDATE

dessan Validate jest unikatowym narzędziem pozwalającym na niezależne testowanie urządzeń SRK pod kątem zasad prowadzenia ruchu kolejowego, co jest niezwykle ważne w procesie projektowym. Zapewnia zgodność danych ze standardowymi regulacjami dotyczącymi danego obszaru (w Polsce: PKP PLK).

karta produktu dessan Validate

SIMULATE

Symulator o najwyższej jakości i wierności odwzorowania, uznawany za najlepsze rozwiązanie stosowane w kolejnictwie Wielkiej Brytanii. dessan Simulate (wcześniejsza nazwa handlowa: TREsim) generuje symulacje infrastruktury wraz z urządzeniami SRK uwzględniając charakterystyki ruchowe taboru kolejowego, wpływ reakcji maszynistów, utrudnienia pogodowe oraz wiele innych czynników przekładających się na precyzję odwzorowania stanów rzeczywistych. Stosowany w szkoleniach dyżurnych ruchu oraz dyspozytorów na wielu pulpitach roboczych pozwala na regularną weryfikację umiejętności personelu zarządzającego ruchem kolejowym wobec wyzwań stawianych przed nimi przez nowoczesną kolej.

karta produktu dessan Simulate

REVEAL

Mobilne narzędzie wizualizacji wykorzystania infrastruktury kolejowej.

dessan Reveal pozwala na analizę danych o obciążeniu wskazanych obszarów i aktywności poszczególnych urządzeń SRK w kontekście przyszłych planów lub odtwarzana zdarzeń na podstawie danych pozyskanych symulacji czy rzeczywistych stanów zarejestrowanych przez systemy sterowania ruchem. Wykorzystywany jest także do opracowywania harmonogramów obsługi technicznej, identyfikowania rezerw przepustowości sieci kolejowych oraz analizy zaistniałych incydentów.

karta produktu dessan Reveal