Różnorodność

Różnorodność i integracja

Hitachi traktuje różnice osobiste – płeć, narodowość, historię pracy, wiek, orientację seksualną i filozofię – jako aspekty indywidualności ludzi. Respektując indywidualność naszych pracowników i stawiając ich na korzyść, firma Hitachi traktuje swoją różnorodność i integrację jako sprzyjającą zarówno indywidualnemu rozwojowi, jak i firmie. Dzięki silnej pracy zespołowej i szerokiemu doświadczeniu na rynku globalnym potrafimy sprostać potrzebom naszych klientów.

Różnorodność w Hitachi Information Control Systems Europe (HICSE)

Różnorodność w HICSE oznacza, że ​​doceniamy i cenimy różnice. Oznacza to również dążenie do osiągnięcia mieszanki ludzi, która odzwierciedla dzisiejsze społeczeństwo. Dążymy do promowania różnorodności na wszystkich poziomach firmy i skupimy się na różnorodności płci jako naszym pierwszym celu w tym obszarze. Dążymy jednak do tego, aby nikt nie był dyskryminowany i aby wszyscy mieli równe szanse, pomimo:

  • Wieku
  • Rasy
  • Niepełnosprawności
  • Zmiany płci
  • Małżeństwa i partnerstwa cywilnego
  • Orientacji seksualnej (LGBTQ)
  • Ciąży lub macierzyństwa
  • Religi lub przekonania (w tym brak przekonań)

Wzrost gospodarczy

diversity and inclusion

Integracja w HICSE oznacza, że ​​cała nasza siła robocza jest zaangażowana i umożliwia pracę w sposób korzystny zarówno dla firmy, jak i dla poszczególnych pracowników. Środowisko pracy jest tworzone tak, aby wszyscy ludzie byli zaangażowani, mieli poczucie przynależności i byli szanowani, niezależnie od ich cech różnorodności. Liderzy promują tego typu środowisko, aby wszyscy pracownicy mogli wnosić wkład i współpracować najlepiej, jak potrafią.

Infografika Hitachi

diversity and inclusion

Uzasadnienie biznesowe

Infografika firmy Hitachi dotycząca różnorodności w miejscu pracy pokazuje, dlaczego różnorodność ma fundamentalne znaczenie dla pomyślnego prowadzenia działalności. Przedstawia ona główne korzyści wynikające z posiadania zróżnicowanej i sprzyjającej integracji siły roboczej: zwiększona kreatywność, lepsze wyniki, zadowolenie z miejsca pracy i przewaga, szersze pule talentów oraz wsparcie ze strony interesariuszy.

Różnorodność kulturowa

Hitachi acknowledges the importance of cultural diversity and the value and skills brought to the organisation by employees of different nationalities and ethnicities.

Makoto Yamazawa, President, Hitachi Construction Machinery Europe przez całą swoją karierę w firmie Hitachi przebywał w różnych lokalizacjach. W tym filmie wyjaśnia, w jaki sposób praca z ludźmi różnych narodowości i grup etnicznych była dla niego korzystna i jak różnorodność kulturowa wpłynęła na jego styl przywództwa.

https://youtu.be/QvNFixPw6qI

Christian Umelue, Assembly Worker, Hitachi Construction Machinery Europe opowiada o swoim doświadczeniu w pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku, korzyściach płynących z różnorodności kulturowej oraz o tym, jak wzbogaca siłę roboczą.

https://youtu.be/72xXFaZOXQA

 

Skoncentrowanie się na płci

Firma Hitachi uznaje, że różnorodność płci jest kluczowym elementem udanej organizacji. Doceniamy wartość, jaką kobiety wnoszą do siły roboczej i wdrożyliśmy kluczowe inicjatywy mające na celu zwiększenie różnorodności płci.

Women’s Interactive Network (WIN)

WIN wspiera rozwój zawodowy kobiet i docenia ich wkład w organizację.

W sieci odbywają się wydarzenia edukacyjne, seminaria internetowe i dyskusje online umożliwiające pracownikom wymianę doświadczeń i pomysłów. WIN
jest otwarty dla wszystkich pracowników w Hitachi Group in Europe, zarówno kobiety, jak i mężczyźni są zachęcani do zaangażowania się i korzystania z sieci.

Od 2013, WIN organizował coroczny szczyt kobiet, zapraszając kobiety z całego regionu do udziału i wysłuchania prelegentów zewnętrznych i wewnętrznych oraz do udziału w warsztatach tematycznych. W 2016, WIN hostowany Hitachi’s first Global Women’s Summit, który powitał również kobiety spoza Europy.  Obejrzyj wideo.

Program kręgów mentorskich

W 2015 r. Firma Hitachi uruchomiła program kręgów mentorskich dla pracowników płci żeńskiej średniego szczebla. Sześciomiesięczny program składa się z comiesięcznych sesji mentoringowych, podczas których grupy podopiecznych są pod opieką bardziej doświadczonych kolegów.

Celem jest stworzenie otwartego środowiska, w którym podopieczni mogą swobodnie omawiać kwestie związane z ich rozwojem zawodowym oraz uzyskiwać porady i informacje zwrotne od swoich mentorów i innych podopiecznych. Każda sesja koncentruje się na określonym temacie, takim jak style przywództwa, efektywne nawiązywanie kontaktów, sprzedawanie osobistych możliwości i utrzymywanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Mentorzy ułatwiają sesje, dzieląc się własnym doświadczeniem i dostarczając wglądu w radzenie sobie z wyzwaniami i realizację celów.

Program miał wysoki wskaźnik powodzenia. Mentorzy twierdzą, że jest to satysfakcjonujący proces, a podopieczni stwierdzili, że sesje są przydatne w zwiększaniu ich pewności siebie i osiąganiu celów.

Wydarzenia Hitachi