Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

O firmie Hitachi ...

Aktywnie rozwijamy nasze działania w zakresie CSR, aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa w oparciu o dokładne postrzeganie wpływu naszych działań na społeczeństwo i nasze obowiązki społeczne.

Inicjatywy charytatywne

Wspieranie naszej branży i naszych lokalnych społeczności.

Różnorodność i włączanie

Różnorodność jest źródłem naszej innowacyjności i motorem wzrostu.