Misja i wizja

 Misja i Wizja

Mission Vision

Tożsamość Grupy Hitachi

Przez 100 lat historii Grupa Hitachi przekazała swoją Misję i Wartości całym pokoleniom pracowników oraz zewnętrznych interesariuszy. Jej Wizja została stworzona w oparciu o Misję i Wartości, którym Grupa hołduje. Jest wyrazem tego, czym Hitachi zamierza stać się w przyszłości.

MISJA
Naszą misją jest połączenie światowej klasy rozwiązań symulacyjnych, informacyjnych i sterujących z zaawansowanymi systemami zarządzania ruchem, aby pozytywnie odpowiedzieć na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości stawiane przez sieci kolejowe.

WARTOŚCI

Nasze wartości wskazujące nam jak powinniśmy pracować czerpane są
z naszej firmy macierzystej, Hitachi Limited.

Wa (Harmonia): Musimy okazywać szacunek naszym kolegom, naszym dostawcom, naszym Klientom i naszym interesariuszom. Okazujemy szacunek, by zasłużyć na szacunek.

Makoto (Szczerość): Powinniśmy postępować spójnie we wszystkim, co mówimy i robimy, co wskazuje, że szczerze trzymamy się naszych wartości. Zachowujemy uczciwość we wszystkich naszych aktywnościach; nasza reputacja opiera się na tym, jak prowadzimy naszą działalność.

Kaitakusha – Seishin (Pionierski Duch): Działamy ambitnie, poszukując nowych wyzwań; nie boimy się elastyczności i dostosowania się do zmieniających się potrzeb naszej działalności.

WIZJA

Poprzez dostarczanie zintegrowanych systemów, rozwiązań biznesowych
i technologii cyfrowych zapewnimy społeczeństwu bezpieczniejsze
i wydajniejsze funkcjonowanie kolei.

Dodatkowe informacje:

 Więcej informacji na temat tożsamości grupy Hitachi można znaleźć na stronie Hitachi.com