Kadra Menadżerska

Nasza Kadra Menadżerska

Tim Gray

Managing Director

Dyrektor Zarządzający
Tim zarządza firmą Hitachi Information Control Systems Europe (HICSE), która jest częścią grupy firm Hitachi. Stanowisko Tima obejmuje szereg obowiązków, w tym zarządzanie przedsiębiorstwem, komunikację, planowanie strategiczne i najważniejsze interakcje z firmami Grupy oraz kluczowymi Klientami.

Tim wnosi swoje najwyższego poziomu doświadczenie z ponad 30 lat pracy w sektorze kolejowym na różnych stanowiskach związanych z inżynierią kolejową, sprzedażą i zarządzaniem. Jest dyplomowanym inżynierem elektrykiem i posiada tytuł magistra inżynierii systemów kolejowych.

Patrick Devlin

Chief Operating Officer

Dyrektor Operacyjny
Patrick zarządza codziennymi operacjami i realizacją projektów we wszystkich lokalizacjach firmy HICSE. Posiada 20-letnie doświadczenie w dziedzinie inżynierii, prowadzenia projektów technicznych oraz zarządzania programami.

Patrick dołączył do zespołu HICSE po pracy w firmie Lockheed Martin UK Ampthill, gdzie pełnił funkcję Głównego Inżyniera w wartym 120 milionów funtów programie opracowania systemu zarządzania i sterowania oraz był szefem działu inżynierii systemów odpowiedzialnym za funkcjonalne
i techniczne zarządzanie multi dyscyplinarnymi zespołami pracującymi nad projektami Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii.

Patrick zasila zespół głęboką znajomością inżynierii systemów i oprogramowania wypracowaną w innym, wrażliwym na kwestie bezpieczeństwa sektorze przemysłu oraz doświadczeniem menedżerskim zdobytym w firmach DERA, Ultra Electronics oraz Raytheon.

Graham Goswell

Director, Railway Operations

Dyrektor ds. Kolejowych
Graham ma bogate doświadczenie w zakresie zarządzania centrami sterowania, dołączył do zespołu przechodząc z firmy Network Rail, gdzie piastował stanowisko szefa działu operacyjnego. Graham reprezentował także firmę Network Rail na wielu europejskich forach przemysłu kolejowego. Przez ostatnie 18 lat pracował na pierwszoliniowych stanowiskach rozpoczynając pracę w 1998 roku jako dyżurny ruchu, awansując na stanowiska menedżerskie i eksperckie w zespole zarządczym Network Rail.

Graham przynosi firmie znaczące doświadczenie z europejskiego sektora kolejowego, zwłaszcza w zakresie systemu ERTMS i innych wdrożeń technologicznych realizowanych w różnych obszarach operacyjnych oraz zastosowań europejskich technicznych specyfikacji interoperacyjności (ang. TSI standards).