Projekt w Norwegii

Norwegia

Firma Hitachi ICS została wybrana przez australijską firmę Sydac wyspecjalizowaną w zakresie symulatorów dla maszynistów do opracowania symulatora sygnalizacji będącego istotną częścią centrum szkoleniowego Norweskiej Szkoły Kolejowej Norsk Jernbanskole. To zlokalizowane
w okolicy Oslo laboratorium jest najbardziej zaawansowanym kolejowym ośrodkiem szkoleniowym w Europie.

Symulator TREsim umożliwia wierne odtworzenie prowadzenia pociągów klasy BM 71 Flytoget kierowanych przez studentów używających symulatorów Sydac z jednoczesnym zarządzaniem ruchem przez dyspozytorów pracujących na symulatorach precyzyjnie modelujących faktyczne środowisko przebiegu Drammen - Oslo – Gardermoan. Symulacja obejmuje obszar wokół centrum Oslo, najbardziej ruchliwego fragmentu norweskiej infrastruktury kolejowej.

Akademia kolejowa Norsk Jernbaneskole, oddział szkoleniowy firmy Jernbaneverket (norweski właściciel infrastruktury kolejowej, odpowiednik PKP PLK), buduje zespół wyspecjalizowanych trenerów zajmujących się nauczaniem w zakresie kierowania pojazdami, sygnalizacji i zarządzaniem ruchem. Jej celem jest zapewnienie stałego napływu w pełni wyszkolonych maszynistów
i dyżurnych ruchu dla potrzeb norweskiego sektora kolejowego. Zadaniem systemów symulacyjnych jest w tym kontekście podnoszenie jakości i szybkości prowadzenia szkoleń. 

Projekt ten zawierał kilka ważnych dla Hitachi ICS elementów zrealizowanych po raz pierwszy:

  • pierwszy projekt poza granicami Wielkiej Brytanii
  • pierwsza symulacja systemów sterowania EBICOS firmy Bombardier i systemów sterowania VICOS firmy Siemens
  • pierwsza realizacja, w której symulator sygnalizacji został wykorzystany jako część zintegrowanego pakietu szkoleniowego w zakresie prowadzenia ruchu i sygnalizacji.

Ten zintegrowany system symulacyjny obejmuje 3 stanowiska dyspozytorskie identyczne ze stosowanymi w Centrum Sterowania Ruchem działającym w Oslo.
Każdy z systemów może funkcjonować jako stacja systemu Bombardier EBICOS lub Siemens VICOS, wszystkie stacje mogą działać w trybie indywidualnych sesji lub też wspólnie w dowolnej kombinacji. Realistyczna projekcja analogiczna do stosowanych
w Centrum Sterowania pozwala dyspozytorom obserwować pociągi nadjeżdżające spoza obszaru przez nich obsługiwanego.