Projekt Eurostar

Eurostar

Eurostar to przewoźnik kolejowy obsługujący połączenia dużych prędkości pomiędzy Londynem, Paryżem i Brukselą. Firma Hitachi ICS zakontraktowała udostępnienie symulatora TREsim dla Bocznicy Serwisowej i Remontowej powstałej w ramach tego projektu w miejscowości Temple Mills (północno wschodni Londyn). Symulacje objęły obszar stacji oraz połączenia z dedykowaną dla niej linią promową ze Stratford.

Symulacja ta modeluje system sygnalizacyjny Alstom MCS, jednakże symulator został zainstalowany na długo przed uruchomieniem bocznicy Eurostar, co umożliwiło dyżurnym ruchu gruntowne przećwiczenie wszelkich sytuacji ruchowych zanim ten obszar infrastruktury został oddany do użytku.

Tak wczesna instalacja symulatora TREsim umożliwiła firmie Eurostar UK Ltd. udoskonalenie wydajności pracy dyżurnych ruchu poprzez szkolenia prowadzone w trybie off line, ale także pozwoliła poprawić efektywność ruchu w zakresie przepustowości podczas krytycznych okresów nocnych. Dyżurni ruchu mieli możliwość przećwiczenia sposobów działania bez zakłócania rzeczywistych operacji obsługowych.

Dzięki zastosowaniu precyzyjnej symulacji kierownictwo uzyskało możliwość analizy i modyfikacji rozkładów jazdy
i harmonogramowania wielu wariantów prowadzenia ruchu przez zarządzany obszar. Dodatkowo możliwe było przetestowanie projektu jeszcze przed budową bocznicy.

To zastosowanie symulatora może być rozszerzone o studium wpływu różnych awarii systemu sygnalizacyjnego czy prac inżynieryjnych na bieżące operacje obsługowe. Na tej podstawie można przygotować i zweryfikować plany awaryjne pokrywające odpowiednie ryzyka, co pozwoli zminimalizować szkodliwe skutki dla pracy bocznicy.

Firma Hitachi ICS jest w trakcie przygotowania symulatora TREsim dla podobnego obszaru, gdzie zamodelowana infrastruktura pozwoli z wyprzedzeniem sprawdzić zakładaną funkcjonalność i spełnienie odpowiednich wymagań operacyjnych. W późniejszym czasie symulator TREsim będzie wykorzystywany do celów szkoleniowych i pozwoli na ćwiczenie sytuacji ruchowych występujących w rzeczywistej eksploatacji.